SMART riešenia životné prostredie nielen šetria, ale aj skrášľujú

SMART riešenia životné prostredie nielen šetria, ale aj skrášľujú

SMART riešenia životné prostredie nielen šetria, ale aj skrášľujú

Spôsob zvozu odpadu sa mení aj v Senici. Desaťročia platilo, že smetiarske auto prechádzalo určitú trasu, zastavilo pri každom smetiaku a vysypalo ho. Množstvo nádob ale bolo poloprázdnych a smetiari „vozili“ vzduch a zvyšovali uhlíkovú stopu zbytočnou jazdou. Riešením sú tzv. smart riešenia. Pomocou ultrazvukových senzorov monitorujú, koľko odpadu sa v nádobách nachádza. Umožňuje to manažovať odpad efektívnejšie a optimalizáciu vývozu kontajnerov.  

Senzory majú zmysel najmä pri veľkoobjemových nádobách. Takéto stojiská sú v Senici dve – na Robotnícka ulici a ulici Janka Kráľa. Spoločnosť Technické služby Senica má vďaka senzorom presný prehľad o stave ich naplnenosti (viď foto). Smetiarske auto vyráža vysypať nádobu až vtedy, keď je zaplnená takmer na 100%. Nevznikajú zbytočné emisie výfukových plynov, je to efektívnejšie aj z hľadiska optimalizácie nákladov.

Pre občana prinášajú polopodzemné kontajnery zvýšenú hygienu, úsporu miesta, obmedzenie zápachu v lete, zvýšenie čistoty ovzdušia, zamedzenie vyťahovania odpadu z nádob a v neposlednom rade aj estetiku. Technické služby Senica v spolupráci so senickou radnicou chcú vybudovať stojiská veľkoobjemových polopodzemných nádob aj v ďalších lokalitách mesta.