Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete dokumenty na stiahnutie

  • aktuálny Harmonogram zberu na rok 2024.

Senica - bytové domy A

Senica - bytové domy A

Kalinčiakova, Palárikova, Hviezdoslavova, Železničná, Robotnícka, Bottova, Továrenská, Hurbanova, Hurbanova (za Perlou), Štefánikova 701,702, 703, 704, 707, 709, 726, Námestie oslobodenia 16, Vajanského, Ružová, Priemyselná, Agátová, Záhradná, Dlhá, V.P Tótha, Kolónia

Senica - bytové domy B

Senica - bytové domy B

Sadová, Sotinská, Gen.L.Svobodu, J.Mudrocha, L.Novomeského, S.Jurkoviča, Cyrila a Metoda, Štefánikova 725, 723, 722, 721, 720, Komenského, Hollého, J.Kráľa, Moyzesova, Námestie oslobodenia 4, SNP, Sv. Gorazda, J. Bežu

Senica - rodinné domy A

Senica - rodinné domy A

Robotnícka, Bottova, Štúrova, Krátka, Školská, Dlhá, Ružová, Hurbanova, V.P.Tótha, Sládkovičova, Bernolákova, Priemyselná, Hviezdoslavova, Železničná, Tehelná, Továrenská, Záhradná, Agátová, Smreková, Jabloňová, Kalinová, Lipová, Stromová, Orgovánová, Kaplinská, Olivová, Kvetná, Muškátová, Jazmínová, Topolová, Astrová

Senica - rodinné domy B

Senica - rodinné domy B

SNP, Moyzesova, Fajnorova, Brezová, Dr.I.Horváta, M.Nešpora, Okružná, Komenského, J.Kráľa, Štefánikova, Hollého, Ľ.Vaníčka, M.Braxatorisa, J.Jonáša, Čerešňová, Sadová, Mudrocha, Rovenská, J.Závodského, J.Náhlika, Š. Pilárika, J.Fándlyho, J.Bežu, Slnečná, Mesačná, Veterná, Teplická, Mlynská, Poľná, Lúčna, Potočná, S.Jurkoviča, Sotinská