Pohrebné služby

rakva s kvetmi

Adresa:
Brezová 2 | 905 01 Senica

Kancelária pohrebnej služby: +421 34 651 4246

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 0908 121 450

cintorin@tssenica.sk

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8:00 – 16:00

Technické služby Senica, a.s. zabezpečujú od roku 2010 komplexné pohrebné služby v Senici a okolí:

 • Pohrebné služby Senica
 • Predajňa kvetinových a cintorínskych potrieb
 • Starostlivosť a čistenie hrobov a pomníkov

POHREBNÉ SLUŽBY SENICA

V prípade úmrtia je zriadená NON-STOP tel. linka 0908 121 450, určená na prevoz zosnulých do Domu smútku.

Pohrebné služby Senica vykonávajú všetky komplexné pohrebné služby predovšetkým v Senici a celom regióne. V prípade potreby však zabezpečia tieto služby aj v rámci Slovenska. Všetko ohľadne pohrebu pozostalí vybavia na jednom mieste – v kancelárii pohrebnej služby sa nachádza v areáli cintorína v Senici:

V prípade úmrtia sme pre Vás pripravili niekoľko stručných a užitočných informácii, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v ťažkej životnej situácii pri odchode Vášho blízkeho človeka

Ak si v prípade úmrtia nie ste istí ako postupovať, nápovedu nájdete tu.

Zamestnanci pohrebných služieb v maximálnej miere zohľadňujú požiadavky obstarávateľa pohrebu a svojim prístupom chcú aspoň čiastočne uľahčiť najťažšie chvíle, ktorými najbližšia rodina prechádza. Pri vybavovaní pohrebu preto ku každému pristupujú trpezlivo, citlivo a s individuálnym riešením podľa želania pozostalých. Vzhľadom na špecifickosť služieb a ponúkaného tovaru je potrebné konzultovať objednávku služieb osobne v kancelárii pohrebnej služby, kde budú najbližší informovaní o všetkých možnostiach a realizácia pohrebu bude zabezpečená podľa konkrétnych požiadaviek pozostalých.

Služby, ktoré Pohrebné služby Senica poskytujú:

 • Prevoz zosnulých do domu smútku NON STOP
 • Prevoz zosnulých v rámci celej SR i okolitých krajín
 • Vybavenie formalít a dokumentov (nemocnica, matrika a pod.) 
 • Organizácia pohrebu a vykonanie poslednej rozlúčky v dome smútku
 • Návrh a vystavenie smútočného oznámenia, vystavenie potvrdenia pre zamestnávateľa
 • Úprava a obliekanie zosnulého 
 • Výkopové práce a úprava hrobového miesta 
 • Uloženie rakvy alebo urny do hrobu
 • Zabezpečenie hudby počas obradu
 • Zabezpečenie kremácie
 • Zapožičanie vencov pri kremácii
 • Odvoz vencov a kvetov na hrob a ich uloženie
 • Predaj rakvy vencov, ikebán, sviečok, kahancov, pohrebných doplnkov a iného tovaru
 • Poradenstvo ohľadne pohrebných, cintorínskych služieb a kvetinových výrobkov

PREDAJŇA

 • predaj vencov, kytíc, ikebán a zaťažených kvetov v črepníkoch
 • výroba podľa individuálnych požiadaviek
 • predaj sklenených kahancov a náplní
 • predaj diódových a solárnych kahancov
 • predaj váz, anjelikov a ostatných doplnkov k pohrebu alebo na hrob
 • predaj a nápis krížov a štítov na hrob