Manažment spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Turza

riaditeľ

Ing. Ivana Nemcová Ravasová

ekonóm

Ing. Marián Fojtlín

vedúci oddelenia Komunálnych prác

Aleš Biskupič

vedúci dopravno-technického oddelenia