Manažment spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Turza

riaditeľ

Ing. Ivana Ravasová

ekonóm

Ing. Marián Fojtlín

vedúci divízie Komunálnych prác

Pavel Kováč

vedúci divízie Dopravno - technickej