Kompostáreň

Adresa:
Čáčov 465/110, 905 01 Senica

Kontakt: Vedúci Kompostárne +421 918 188 950
Informácie o dostupnosti kompostu +421 918 188 950

E-mail: kompostaren@tssenica.sk

Otváracie hodiny: od 1.03.2024 do  30.11.2024    

pondelok : 8.00. hod. – 14.00 hod.

Utorok :      8.00. hod. – 14.00 hod.

Streda :     8.00. hod. – 16.00 hod.

Štvrtok :      8.00. hod. – 14.00 hod.

Piatok :      8.00. hod. – 14.00 hod.

Sobota :     8.00 hod. – 14.00 hod.

Kompostáreň je zariadenie, na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Ide o proces, pri ktorom vplyvom živých organizmov vzniká kompost. Kompostáreň TS Senica, a.s. sa zameriava na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných materiálov ako tráva, konáre, drevo, odpad zo záhrad, ovocie a zelenina. Odpad ako drevnatá hmota, konáre, kmene sú predrvené cez mobilný drvič a zapracované do zakládok kompostu. V našej prevádzke sa materiál procesom kompostovania mení na prírodné hnojivo, ktoré je základom kvalitných záhradných zemín.

Oznam:

Do kompostárne je povolené odovzdať nasledujúce druhy odpadov zo zelene z údržby pozemkov fyzických osôb a v stanovených množstvách. Občania mesta Senica, ktorí vlastnia súkromné záhrady na území mesta a platia miestny poplatok za komunálny odpad, môžu na mestskú kompostáreň priniesť odpad zo zelene z údržby týchto pozemkov na zhodnotenie bez poplatku.

Čo je vhodné na spracovanie do kompostu:

v kompostárni spracovávame prevažne biologicky rozložiteľný odpad

  • lístie, trávu, konáre, drevo
  • korene stromov, výkopovú zeminu, odpad z trhovísk
  • zvyšky ovocia, zeleniny a iných rastlinných tkanív, a pod.

Čo je nevhodné na spracovanie do kompostu

  • komunálny odpad
  • plasty
  • kovy
  • sklo
  • morené alebo lakované drevo
  • preglejky a OSB dosky