Recyklácia papiera

Papier tvorí asi pätinu odpadu a jeho recyklácia je dôležitá z hľadiska záchrany stromov aj kvality ovzdušia. Výroba papiera z papiera je výrazne ekologickejšia než výroba papiera z celulózy.

Preplnený kontajner pre vytriedením nečistôt a úpravou kartónových krabíc

Po vytriedení nečistôt a úprave kartónových krabíc ušetríme cca 30 % priestoru

Podľa portálu Separujodpad sa vytriedením 100 ton starého papiera, z ktorého sa vyrobí nový, zachráni zhruba hektár storočného lesa a ušetrí sa 70 percent energie. Podľa severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care výroba tony papiera zo starého papiera zachráni 17 stromov, ušetrí polovicu vody a o 75 percent zníži znečistenie ovzdušia oproti výrobe papiera z celulózy.

Separácia papiera na Slovensku síce rastie, v porovnaní s priemerom EÚ, ako aj s mnohými ďalšími krajinami však triedime veľmi málo. Niektoré západoeurópske štáty vyzbierajú a recyklujú až 70 % použitého papiera.

Čo do modrých kontajnerov alebo vriec na papier nepatrí :

Na čo pri vyhadzovaní papiera dávať pozor? V prvom rade o to, či je papier čistý a či neobsahuje aj iné materiály (plasty, kov). Do separovaného zberu nepatria aj niektoré navonok jednoznačne papierové veci. Tu je ich krátky prehľad:

Znečistené obaly od potravín a jedál napr. od pizze, servítky, v ktorých bolo zabalené jedlo, do ktorých sa utierajú ruky alebo sa fúka nos pri nachladnutí, patria do kompostu alebo obyčajného, teda komunálneho odpadu. Dôvodom je ich znečistenie, pre ktoré ich nemožno recyklovať.

Bločky z nákupov. Ani tie nepatria do separovaného papiera, a to pre chemikálie, ktoré obsahujú. Škodlivé látky by sa mohli dostať do recyklátu, do ktorého sa balia aj niektoré potraviny.

Obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera či kuchynských utierok sú už vyrobené z recyklovaného papiera. Predstavujú posledný stupeň recyklácie, ktorý na ďalšie použitie nie je možný. Treba ich teda vyhodiť do komunálneho odpadu, dať do kompostu.

Papierové sáčky od korenín, obsahujú totiž viaceré zložky, pre ktoré nie sú vhodné na ďalšie použitie. Ale pozor, papierové krabičky od čajov, cestovín, dokonca aj od pracích práškov možno do zberných kontajnerov na papier pokojne vyhadzovať.

Tetrapakové obaly. Aj keď vyzerajú sčasti ako papierové, do papiera nepatria, je to kompozitný materiál. Tetrapakové obaly sa  hádžu do nádob na plasty.

Jednorazové plienky. Ide jednoznačne o komunálny odpad, ktorý má navyše dlhú dobu rozložiteľnosti, odhaduje sa až 250 rokov. Skúste porozmýšľať nad výhodami látkových plienok.

Tvrdé obaly z kníh. Opäť ide o papier s prímesami, takže ho treba vyhodiť do komunálneho odpadu. Ale lepšia cesta je dať nepotrebné knihy do antikvariátu alebo verejných schránok, ktoré možno nájsť v meste alebo kaviarňach.

Čo do modrých kontajnerov alebo vriec možno dávať bez obáv :

Papier na písanie, knihy zbavené tvrdých obalov, zošity, letáky, noviny, časopisy, telefónne zoznamy, obálky, krabice, vrátane malých krabičiek od čajov, syrov, dezertov. Pri separácii papiera treba z neho odstrániť všetok materiál, ktorý je iného charakteru ako papier. Teda napríklad plastové okienko na niektorých obálkach, plastovú hrebeňovú väzbu, kovové spony. Je potrebné dbať na to, aby papier zaberal čo najmenej miesta. Teda napríklad krabice na rohoch roztrhať a narovnať, rovnako narovnať aj pokrčené papiere či obálky.