7 krokov na zníženie množstva odpadov v domácnosti

7 krokov na zníženie množstva odpadov v domácnosti

Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.

1. Neplytvajme jedlom

Medzi opatrenia na zníženie plytvania jedlom z domácností patria napr. plánovanie si jedálneho lístka, písanie zoznamu chýbajúcich potravín, správne skladovanie potravín, rozlišovanie dátumov uvedených na obaloch potravín, príprava správnych veľkostí porcií jedál.

2. Nekupujme zbytočné obaly

Nekupujme výrobky, ktoré sú zložito (napr. vo viacvrstvových obaloch) – viacnásobne balené (napr. bonboniéra) alebo balené v nerecyklovateľných obaloch (obaly z práškových polotovarov). Namiesto stolovej vody v PET fľaši uprednostnime pitie vodyz vodovodu alebo si vyrobme vlastnú sýtenú vodu. Minerálnu vodu si načapujme priamo z prameňa alebo si ju kúpme v sklenenej vratnej fľaši. Mlieko kupujme z automatov, ktoré prevádzkujú lokálni producenti mlieka. Načapujme si ich do vlastných fliaš, ktoré budeme opakovane používať.
Nekupujme malé balenia, uprednostnime väčšie balenia alebo koncentráty, kde vzhľadom k hmotnosti samotného výrobku tvorí obal menšie percento.

3. Odmietajme veci, ktoré nepotrebujeme

Odmietnime bezplatne rozdávané rôzne reklamné predmety, letáčiky, perá a podobne.
Pri návšteve kaviarne alebo reštaurácie odmietnime jednorazovú slamku do nápoja, keksík, medík alebo cukor v malom obale.

4. Vymeňme jednorazové veci za opakovane použiteľné

Zadovážme si sklenenú alebo nerezovú fľašu na nápoje, do ktorej si budeme nosiť vlastnú vodu, čaj alebo kávu. Vyhnime sa jednorazovým plastovým obalom. Nepoužívajme jednorazové holiace strojčeky, čistiace tampóny… Nahraďme ich opakovane použiteľnými.

5. Požičiavajme si veci

Využívajme viac knižnice, požičovne a rôzne iné verejné služby (napr. copy centrá, práčovne). Nástroje a zariadenia potrebné na príležitostné práce si prenajímajme alebo požičiavajme od susedov, známych alebo v špecializovaných požičovniach. Požičať sa dá už takmer všetko – oblečenie,
náradie, autá, knihy, rôzna technika, lyžiarska výstroj…
Ak máme funkčné veci, ktoré nepotrebujeme, môžeme ich ponúknuť na využitie iným. Využime k tomu špeciálne kontajnery (napr. na šatstvo a textílie), rôzne zbierky a charitatívne akcie.

6. Trieďme všetky odpady

Ak sme nedokázali predísť vzniku odpadov alebo vec, ktorú sme dlhodobo používali už doslúžila, odovzdajme ju na recykláciu. Recyklácii predchádza dôkladné triedenie odpadov už v domácnosti. Trieďme všetky odpady, ktoré sa vo vašej obci/meste dajú.
Obce majú povinnosť zaviesť na svojom území triedený zber plastov, papiera, skla, kovov, viacvrstvových kombinovaných obalov na báze lepenky, elektroodpadu, nebezpečných odpadov, použitých jedlých olejov, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a biologicky ozložiteľného odpadu.

7. Kompostujme biologické odpady

Svojpomocne kompostujme svoje biologické odpady. Kompostovať sa dá na záhrade, v školskej alebo firemnej záhrade, pri bytovom dome (tzv. komunitné kompostovisko), ale aj priamo v interiéri – v byte, v kancelárii alebo v triede (používa sa elektrický kompostér alebo vermikompostér)

Tento text pripravilo pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ.