RÝCHLOČISTIAREŇ

Autobusová stanica Senica, Továrenská  1372
Telefón: 034/6518125

Sortiment:

Všetky textílie vhodné na chemické čistenie, páperové bundy, otepľovačky, paplóny, kožušinové výrobky bez farbenia.

Poskytované služby:

Čistenie do 3 dní
Čistenie do 24hod. – príplatok 20 %
Čistenie do 8 hod. – príplatok 50 %

Pri čistení do á hod. je potrebné odovzdať šatstvo do 9,00 hod.

Prevádzková doba :

Pondelok – piatok 7,00 – 15,00 hod.

1 2

späť - prevádzky