Kontakty

Spojovateľ / vrátnica: +421 34 651 31 01-02
Sekretariát: +421 34 651 2487
Fax: +421 34 651 2487
Email: technicke.sluzby@tssenica.sk

Divízia komunálnych prác:
(zvoz a likvidácia odpadov, kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie, komunikácie) Vedúci: Ing. Marián Fojtlín / +421 905 496 975
Email: mfojtlin@tssenica.sk

Refent pre zvoz a likvidáciu odpadov – faktúry a zmluvy:
Jana Holičová / +421 907 265 117
Email: odpady@tssenica.sk

Referent pre mestskú zeleň a dopravné komunikácie:
(kosenie, výruby, orezávky, dopravné značenie)
Adriana Brhelová / +421 905 496 974
Email: brhelova@tssenica.sk

Referent pre zberný dvor :
Mgr. Miroslav Roža / +421 34/65131-02, +421 918 188965
Email: zbernydvor@tssenica.sk

Divízia dopravno-technická:
Vedúci: Pavel Kováč / +421 905 463792
email: kovacp@tssenica.sk

Dispečer:
(vývoz VOK, predaj a dovoz štrku a piesku, verejné osvetlenie, vysokozdvižná plošina) Milan Hajdin / +421 908 465007
Email: dispecer@tssenica.sk, doprava@tssenica.sk

Divízia ekonomická:
Vedúci: Ing. Ivana Ravasová / +421 918 188936
Email: ekonomika@tssenica.sk

BOZP, energetik, SBS:
Ing. Ján Dorotka / +421 917 479725 
Email: bozp@tssenica.sk