Harmonogram zberu triedeného odpadu 2019

Bytové domy
Rodinné domy
Obce

Bytové domy A:
Kalinčiakova,Palárikova,
Hviezdoslavova, Železničná, Robotnícka, Bottova, Hurbanova, Hurbanova za Perlou, Továrenská, Ružová, Nám. Oslobodenia 16, Vajanského, Priemyselná, Agátová, Záhradná, V. P. Tótha, Dlhá, Kolónia, Štefánikova č.d. 701, 702, 703, 704, 707, 709, 726, J.Kráľa č.d 739

Harmonogram zberu

Bytové domy B:

Sadová, Sotinská, Gen. L. Svobodu, J. Mudrocha, L. Novomeského,
S. Jurkoviča, Hollého, Komenského, J. Kráľa, Moyzesova, SNP, J.Bežu, Nám. oslobodenia 4, Sv.Cyrila a Metoda, Sv.Gorozda, Štefánikova 725, 723, 722, 721, 720

Harmonogram zberu

Rodinné domy A: Robotnícka, Bottova, Štúrova, Krátka, Školská, Dlhá, Ružová, Hurbanova, V. P. Tótha, Sládkovičova, Bernolákova, Priemyselná, Hviezdoslavova,
Železničná, Tehelná,
Továrenská, Záhradná,
Agátová, Smreková,
Jabloňová, Kalinová, Lipová, Stromová, Orgovánová, Kaplinská, Olivová, Kvetná, Muškátová, Jazmínová, Topoľová, Astrová

Harmonogram zberu

Rodinné domy B:
Sadová, J. Mudrocha, SNP, Moyzesova, Fajnorova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Okružná, Komenského, Rovenská, J. Kráľa, Štefánikova, Jozefa
Závodského, Jána Náhlika, Juraja Fándlyho, Jána Bežu,
Štefana Pilárika, Ľ. Vanička, M. Braxatorisa, Jána Jonáša, Čerešňová, IBV Mlyny

Harmonogram zberu

Čáčov

Harmonogram zberu

Kunov, Brestové, Košútovec

Harmonogram zberu

Kolónia

Harmonogram zberu

Dolné a Horné Suroviny
Harmonogram zberu

Posledný pondelok v mesiaci:
Dojč
Humence
Koválov
Smrdáky

Posledný utorok v mesiaci:
Bukovec
Podbranč
Prietrž
Sobotište

Posledná streda v mesiaci:
Častkov
Hlboké
Rohov
Rovensko
Rybky

Posledný štvrtok v mesiaci:
Hradište
Jablonica
Osuské